Up

สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคารเรียนรวมและอำนวยการ

สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคารเรียนรวมและอำนวยการ ปี2565
สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคารเรียนรวมและอำนวยการ ปี2564
สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคารเรียนรวมและอำนวยการ ปี2563
 
Powered by Phoca Download

เพลง : KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เพลง : นโยบายสิ่งแวดล้อม KPRU

โครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (KPRU) ปี 2565