Up

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

น้ำหนักขยะ ประจำปี2560-2565
มาตรการการจัดการของเสีย
(แผ่นพับ) ถังดักไขมัน ระบบกำจัดไขมัน
บันทึก MOU ขยะ
ประเภทขยะ
เส้นทางขยะ ประบปรุง
ตารางการตรวจความสะอาดถังดักไขมัน-ประจำปี-2563
ตารางการตรวจความสะอาดถังดักไขมัน-ประจำปี-2564
ตารางการตรวจความสะอาดถังดักไขมัน-ประจำปี-2565
ตารางตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย
 
Powered by Phoca Download

เพลง : KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เพลง : นโยบายสิ่งแวดล้อม KPRU

โครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (KPRU) ปี 2565