ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพ…

มาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  <<<< เปิดอ่าน E-Book คลิ๊ก ...

Read more

การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2/2563

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รอ...

Read more