แจ้ง กำหนดการและตารางตรวจเยี่ยมชม 5 ส ของกลุ่มงานต่างๆ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ปีงบประมาณ 2561

แจ้งหน่วยงานภายใน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ทราบถึงการเข้าตรวจเยี่ยมชม 5 ส ของหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถตรวจสอบ วัน เวลา และคณะผู้ตรวจเยี่ยม ตามตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้ 


หมายเหตุ : สามารถติดต่อเพิ่มเติม ได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน 1051-1052 

Comments powered by CComment

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพ…

มาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  <<<< เปิดอ่าน E-Book คลิ๊ก ...

Read more

การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2/2563

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รอ...

Read more