เตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว

เตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว จากคณะผู้ตรวจประเมิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ 

ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) 

Comments powered by CComment

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพ…

มาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  <<<< เปิดอ่าน E-Book คลิ๊ก ...

Read more

การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2/2563

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รอ...

Read more