วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม


สำหรับการประชุมในครั้ง จัดขึ้นเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานในการต่ออายุโครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ในปีงบประมาณ 2564 นี้ ซึ่งภายในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 โดยมีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการ และ ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อำนวย เป็นผู้ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) จากการเข้ารับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

จากนั้น คณะกรรมได้ร่วมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ัได้มีการประชุมเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่จะเข้ารับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณะพยาบาลศาสตร์ และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ในแต่ละหมวด ได้เริ่มดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป..

 

Write comment (0 Comments)

"คนที่รับประทานอาหารที่บรรจุในกล่องโฟมทุกวัน วันละอย่างน้อย 1 มื้อ ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า" เป็นข้อมูลที่มนุษย์เดินดินกินข้าวแกงอาจยังไม่เคยรู้

ภาชนะโฟม ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของ กล่องข้าว แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ และถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุอาหาร ที่เรารับประทานกันเป็นประจำนั้น มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า ภาชนะโฟมบางประเภทจะมีคำเตือนระบุไว้อย่างชัดเจนว่า "ไม่ควรนำมาใส่อาหารหรือไม่ควรนำมาใส่ของร้อน" ส่วนถุงพลาสติกที่ใช้กันดาษดื่นตามท้องตลาดซึ่งมีมากมายหลายประเภท และแต่ละประเภทจะมีคุณลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน หากนำถุงพลาสติกมาใช้ผิดประเภทอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยมีผลทางการแพทย์พบว่า ทำให้เสี่ยงโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น

อย่างที่บอกไว้แล้วว่า ส่วนประกอบของภาชนะโฟมมีสารพิษที่เป็นอันตราย  ยิ่งรับประทานก็ยิ่งมีสารพิษสะสมในร่างกาย ดังนั้น ในทุกปีโดยเฉพาะผู้ชายที่รับประทานเข้าไปมากๆ มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ในขณะที่ผู้หญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม ทั้งสองเพศมีโอกาสสูงที่จะเป็นมะเร็งตับ และยังทำให้สมองมึนงง สมองเสื่อมง่าย หงุดหงิดง่าย ประจำเดือนมาไม่ปกติ โดยเฉพาะบางร้านที่ใช้ถุงพลาสติกรองกล่องโฟมด้วย จะทำไห้ได้รับสารก่อมะเร็งเพิ่มขึ้น 2 เท่า ถ้าถุงที่ใช้นั้นผิดประเภท หญิงมีครรภ์ที่รับประทานอาหารบรรจุในภาชนะโฟม ลูกมีโอกาสสมองเสื่อม อวัยวะบางส่วนพิการ  และคนทั่วไปถ้ารับประทานอาหารบรรจุภาชนะโฟมทุกวัน อย่างน้อยวันละมื้อ ติดต่อกัน 10 ปี ก็จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า

การใช้ภาชนะโฟมที่ไม่เหมาะสม เช่น นำชามโฟมไปใส่ก๋วยเตี๋ยวที่ร้อนจัด หรือนำไปใส่อาหารที่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ ๆ สารสไตรีนที่เป็นองค์ประกอบในภาชนะโฟมซึ่งจะละลายตัวได้ดีในน้ำมัน ก็จะผสมปนเปกับอาหารได้ง่าย หรือแม้กระทั่งมีการนำอาหารในกล่องโฟมไปอุ่นในเตาไมโครเวฟ ก็จะยิ่งเสี่ยงต่ออันตรายขึ้นไปอีก

ทั้งนี้ กฎหมายที่ควบคุมมาตรฐานและการแสดงฉลากของกล่องโฟมมี 3 ฉบับคือ 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ซึ่งได้กำหนดปริมาณสไตรีน ตะกั่ว และสารเคมีอื่นที่ให้มีได้ในเนื้อโฟมสูงสุด 2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4225 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับ อาหาร ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.655 เล่ม 1-2553 โดยได้กำหนดประเภทภาชนะพลาสติกที่ทนความร้อน ธรรมดา ทนความเย็น และกำหนดปริมาณสไตรีน ตะกั่ว และสารเคมีอื่นที่ให้มีได้ในเนื้อโฟมสูงสุด และ 3. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งต้องแสดงคำเตือน "ห้ามใช้บรรจุของร้อน" และ "ไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่กำลังร้อนจัด โดยเฉพาะอาหารทอดด้วยน้ำมัน" สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ทนความร้อนได้ไม่เกิน 95 องศาเซลเซียส

"แม้จะมีกฎหมายที่ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารอย่างถูกสุขลักษณะได้ สคบ.แนะนำให้ผู้บริโภคตระหนักและเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ภาชนะโฟมเหล่านี้"

เลขาธิการ สคบ. บอกว่า ประชาชนควรเลือกรับประทานอาหารที่ใส่ในภาชนะที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย หรือมันสำปะหลัง ซึ่งปัจจุบันมีผลิตออกมาอย่างแพร่หลาย ด้วยราคาที่จับต้องได้ หรือภาชนะไบโอ ซึ่งสามารถทนต่ออาหารที่มีอุณหภูมิสูง ๆ ได้ ปลอดสารก่อมะเร็ง และไม่มีผลกระทบต่อระบบประสาทและระบบฮอร์โมน นอกจากนั้นยังสามารย่อยสลายได้ภายใน 45 วัน และยังเป็นการลดโลกร้อนได้ด้วย หรือจะใช้ปิ่นโตแทนจะดีที่สุด

หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้า สามารถแจ้งไปยัง สคบ. ผ่านช่องทางสายด่วน สคบ.1166 หรือทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th

 

 

ที่มา : เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

Write comment (0 Comments)

 

 

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563

 

          วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงาน (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563 ในประเด็น และสิ่งที่ต้องดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินโครงการดังกล่าว สำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในอนาคต เพื่อเพิ่มที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย และเพื่อลดใช้ทรัพยากรของโลก และสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณขยะ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม..

 

Write comment (0 Comments)

เตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว จากคณะผู้ตรวจประเมิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ 

ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) 

Write comment (0 Comments)

เพลง : KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เพลง : นโยบายสิ่งแวดล้อม KPRU

โครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (KPRU) ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์